www.dmc.tv Update
พิธีตักบาตรพระ 1,111 รูป อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีตัดปอยผมธรรมทายาทนานาชาติ AEC รุ่นที่ 2
ชาวจีน มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
ชาวไต้หวัน มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหม จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ
ทำดีแต่อายุสั้น
ศูนย์ปฏิบัติธรรมตะวันเพชร จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี