www.dmc.tv Update
ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา จัดพิธีปุพเปตพลี
ศูนย์ปฏิบัติธรรมธุดงคสถานแก่นตะวัน จัดพิธีทอดผ้าป่า
พิธีมอบประกาศนียบัตรบาลี ชั้นประโยค 4-5-7-8
รร. โสตศึกษาเทพรัตน์ จัดค่ายอบรมศีลธรรม
พระพุทธศาสนากับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
รร.พรประสาทวิทยา จัดตักบาตรวันแม่
นักเรียนจากประเทศเวียดนาม เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 16-26 สิงหาคม 2561 เมืองทองธานี