www.dmc.tv Update
เพลงวันสงกรานต์
ชมรมพุทธรักษา จ.ยะลา จัดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนจิตอาสารักษ์บวร ประจำเดือนมิถุนายน
โรงเรียนบางปะหัน จัดอบรมศีลธรรม ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม
พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ โครงการอุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 51 ภาคฤดูฝน
โครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติ รุ่นที่ 13
โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา พ.ศ. 2567
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกล่าสุด
วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญวันวิสาขบูชา